Režim Ukrajina

Režim Ukrajina podstatně zkracuje lhůtu, nutnou k legalizaci pracovního vztahu mezi Českým zaměstnavatelem a Ukrajinským zaměstnancem.

V souvislosti se závažným nedostatkem pracovníků v některých oborech schválila Česká vláda 27. srpna 2016 rozšíření tzv. „Režim Ukrajina“ který si klade za cíl přilákat, pozvat do Čech více kvalifikovaných zaměstnanců. Občané Ukrajiny, kteří podepíší pracovní smlouvu s českým zaměstnavatelem se mohou vyhnout zdlouhavému čekání v pořadníku visapointu. Po podání žádosti o pracovní povolení v Česku budou proaktivně kontaktováni pracovníkem konzulárního úřadu ve Lvově a jejich žádosti budou vyřizovány v přednostním režimu.

Pracovní agentura IVEBA s.r.o., poskytuje podporu zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat benefitů tohoto programu:

  • Najdeme kandidáty, jejichž profesní profil bude odpovídat požadovaným parametrům.
  • Asistujeme zaměstnavateli pří výběrovém řízení a vstupním pohovoru na Ukrajině.
  • Asistujeme kandidátovi v jeho komunikaci s pracovníky konzulátu CZE na Ukrajině.
  • Kompletní podpora pří náboru kandidátu na Ukrajině i v CZE.

 

Jako součást služby nabízíme:

  • Zajištění vhodných prostor a organizaci pro finální výběr kandidátů. 
  • Take umime domluvit se a zajistit další požádavky ze strany Objednavatele/Uživatele.
Powered by Quick.cms